• /

Wordt uw netcapaciteit ontoereikend?
Wij bieden dé oplossing voor uw probleem!

Indutecc's 3-stappenplan:

Loopt u tegen de maximale netcapaciteit aan en dreigt u uw hoofdzekeringen aan te spreken, wat is dan de manier om dit te voorkomen? Wij zien vaak creatieve oplossingen door bijv. de stroom op de hoofdaansluiting te meten en actief verbruikers af te schakelen op het moment dat de stroom te hoog wordt. Of er wordt gelijk gekeken naar verzwaring van de netaansluiting met alle kosten en verhoging van vast recht van dien. Deze middelen zijn effectief, maar niet efficiënt. Indutecc heeft een alternatieve benadering die wél efficiënt is.

Stap-1: meten 

Met onze Ferroamp Energyhub meten we op de hoofdaansluiting de stroom, spanning en het vermogen aan zowel de net als de consumptie zijde. Deze realtime meting wordt opgeslagen in de cloud en kan vanaf elke willekeurige plek via een webportal bekeken worden. Hiermee maken we uw energiehuishouding tot in detail inzichtelijk en analyseren we precies hoe hoog de pieken zijn, op welke moment deze voorkomen en hoe lang ze duren.

Stap-2: balanceren

Zijn de pieken te overzien dan kan de Ferroamp Energyhub meteen balanceren, Als aan de consumptiezijde de stroom op een fase te hoog wordt, dan wordt deze aan de netzijde gecompenseerd door stroom van de twee minder belaste fasen te "lenen". Zie op onderstaande afbeeldingen een situatieweergave.

Zonder fasebalancering: 

De stroom aan consumptie zijde loopt in het eerste geval op tot 235A op één fase. In de tweede afbeelding dezelfde situatie, maar met balancering, waarbij de opgenomen netstroom gereduceerd is tot maximaal 165A.

Met fasebalancering: 

Stap-3: peakshaven

Is de netbalancering onvoldoende om de maximale stroom binnen de perken te houden dan kunnen we op dezelfde Ferroamp Energyhub een batterij aansluiten die de pieken opvangt. De batterij wordt geladen op momenten dat de net afname onder een ingesteld vermogen komt. De opgeslagen energie geven we vrij als het afgenomen vermogen boven een ingestelde grens komt. Doordat we met de Ferroamp Energyhub al enige tijd gemeten hebben weten we precies waar de pieken zitten en hoeveel energie er mee gemoeid is, met deze meetgegevens kunnen we exact de juiste capaciteit van de batterij bepalen. Met de ingebouwde batterij simulatie in de portal kunnen ook zien hoe een bepaalde batterij bijgedragen zou hebben binnen dit systeem.

De Energyhub is meer dan een uitgebreide energie meter, balancer en batterij omvormer; er kunnen ook direct zonnepanelen op ingekoppeld worden. Hiermee is de hub een integraal, toekomstgericht en schaalbaar systeem welke meegroeit met de behoefte van de gebruiker. Meer info? Neem contact op!