PV Espeq Heerhugowaard

Zonnestroom installatie met 1438 panelen van 310WP

In opdracht van Kodi Energiebespaarende Technieken hebben we bij opleidingsinstituut Espeq te Heerhugowaard Turn-Key een zonnestroominstallatie geleverd met 1438 EXE-Solar zonnepanelen van 310WP.

Indutecc heeft de engineering, projectbegeleiding en inbedrijfstelling verzorgd. Voor de realisatie hebben we Van Vuuren Elektrotechniek uit Beverwijk ingehuurd. Kodi heeft uiteindelijk de PV installatie AC zijdig aan de verdeler gekoppeld. Gezamenlijk hebben we hier een mooie duurzame installatie opgeleverd.

Voor de inkoppeling op AC installatie hebben we gebruik gemaakt van 3x een 100kW en 6x een 20kW omvormer.

Om een zo efficient mogelijke installtie aan te kunnen bieden hebben we met onze PV-Sol software het pand in 3D opgetrokken en met een 365 dagen schaduwberekening bepaald op welke plaatsen de zonnepanelen zinvol gelegd kunnen worden:

 

Dit resulteert in een installatie welke op jaarbasis 378.106 kWh oplevert.

 

Gebruikte materialen:

  • 1438x EXE-Solar Mono 310WP zonnepanelen
  • 3x ABB PVS100 100kW omvormers
  • 6x ABB TRIO20 20kW omvormers
  • Sunbeam dakdraagsysteem in Oost/West configuratie
  • Draka Tecsun stringbekabeling
  • Conduct Roofsupport

Alle omvormers zijn middels een RS485 verbinding gekoppend aan een ABB VSN datalogger zodat we de totale installatie kunnen monitoren op PC, tablet of smartphone.